Rezydencje artystyczne

Stypendia na pobyt rezydencyjny w Grazu (Styria) w roku 2022


Stypendia przeznaczone są dla młodych (do 40 r.ż.) artystek i artystów wszelkich dziedzin sztuki, oraz jej krytyczek i krytyków, którzy gotowi są twórczo spotkać się ze środowiskiem artystycznym i krajobrazem kulturalnym landu.

Termin nadsyłania zgłoszeń drogą pocztową bezpośrednio do organizatorów w Grazu upływa 10.08.2021 r.

 

Więcej informacji znajduje się w formularzu w zakładce GRANTY na stronie www.austria.org.pl.

https://austria.org.pl/granty/stypendia-artist-in-residence-w-styrii-2022

 

Zapraszamy do aplikowania i/lub przekazania informacji o stypendiach potencjalnie zainteresowanym.

https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/photos/a.196503367445/10159712674777446/?type=3&theater

Podobne oferty