Biuro Karier
ASP w Gdańsku

Zadaniem Biura Karier i Współpracy jest poszerzanie świadomości studentów w zakresie aktywizacji zawodowej. Organizujemy wydarzenia (warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje) oraz pośredniczymy między pracodawcami a społecznością Akademii. Dbamy o to, aby studenci byli świadomi swoich możliwości i bez obaw wkraczali na rynek pracy.

Praca11 Praktyki4 Staże5 Wolontariat0
Warsztaty0 Szkolenia1 Targi0
Stypendia0 Konkursy9
Szkoły letnie0 Rezydencje artystyczne1