Biuro Karier
ASP w Gdańsku

Zadaniem Biura Karier i Współpracy jest poszerzanie świadomości studentów w zakresie aktywizacji zawodowej. Organizujemy wydarzenia (warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje) oraz pośredniczymy między pracodawcami a społecznością Akademii. Dbamy o to, aby studenci byli świadomi swoich możliwości i bez obaw wkraczali na rynek pracy.

Praca16 Praktyki0 Staże0 Wolontariat2
Warsztaty8 Szkolenia1 Targi0
Stypendia0 Konkursy21
Szkoły letnie0 Rezydencje artystyczne0